معرفی اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی
وحید نیک روش

وحید نیک روش

عضو
  • 111
  • 222
خدیجه گرشاسبی

خدیجه گرشاسبی

عضو
  • 111
  • 222
حیدر رفاهی

حیدر رفاهی

عضو
  • 111
  • 222
خانم خوشبخت

خانم خوشبخت

عضو
  • 111
  • 222
اخبار کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی
معابر شهری جهت تردد آسان عابرین پیاده بازطراحی گردد.
 
 
🔹رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: در حالی که در رویکردهای جدید شهرسازی ، طراحی شبکه های معابر شهری بر مبنای انسان انجام میگیرد  شاهد هستیم که در بوشهر اولویت  اول تردد خودروها می باشد و عابرین پیاده آنچنان که باید دیده نشده اند.
🔹ایمان زندی نیا در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با بیان اینکه شاهدیم که پیاده روهای ما در خیلی از نقاط شهر توسط کیوسک ها و سایر مشاغل سد معبر شده است و شهروندان ما برای استفاده از پیاده روها دچار مشکل شده اند. 
 
🔹وی در ادامه افزود:  خیلی از پیادروه های ما شرایط  مناسبی ندارند و در یک مسیر کوتاه تردد شهروندان بخصوص توانیابان و سالمندان به سختی انجام می گیرد.
 
🔹زندی نیا در پایان خواستار باز طراحی پیاده روها و بهسازی آنها در سطح شهر بویژه نوار ساحلی گردید.
کد خبر ۲۸۴۱
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
مصوبات کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی