جستجو
سامانه شفافیت شورا
🔻گزارش جامع شش ماهه اول درآمد و هزینه ۱۴۰۰ شهرداری بندر بوشهر طبق ماده ۷۱ قانون شهرداری ها

گزارشگزارش

پ.ن ۱: اختلاف بین درآمد و هزینه بخشی مربوط به حساب حذف پارکینگ می باشد و بخشی دیگر موجودی نقدی که در مهر ماه بابت پرداخت حقوق و سایر هزینه های جاری و عمرانی پرداخت گردیده است. 

 

پ.ن۲: فصل زمین مربوط به هزینه های بازگشایی معابر و مطالبات پیمانکاران می باشد.

 

پ.ن۳:فصل سایر دارایی‌های تولید نشده مربوط پروژه های خدمات شهری مانند:نورپردازی،اجرای کانال،علائم راهنمایی،خرید قیر،فضای سبز و... می باشد.

 

 

 

کد خبر ۲۷۱۴
۲۶ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۱۴

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه